W związku z narastającymi działaniami oszustów internetowych i zwiekszoną intensywnością działań hackerów w sieci, Fundacja CIIG - Cyber Intelligence and Investigation Group ogłasza nabór na WOLONTARIUSZY.

Do zadań wolontariusza będzie należało:

  • monitorowanie sieci Internet oraz Darknet
  • monitorowanie grup dyskusyjnych i social mediów
  • wyłapywanie i weryfikacja sygnałów świadczących o działalności oszustów internetowych
  • zabezpieczanie dowodów cyfrowych i przekazywanie ich do fundacji
  • raportowanie o przeprowadzonych działaniach
  • ciagłe szkolenie i podnoszenie kwalifikacji

FORMULARZ KONTAKTOWY

Imię i nazwisko
E-mail
Wiek
Umiejętności
Motywacja
WYŚLIJ
WYŚLIJ
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Zostań wolontariuszem Fundacji CIIG - Cyber Intelligence and Investigation Group

     
KRS          0000968454       
NIP           7422282846    
REGON    521861285

KONTAKT

ul. Brzozowa 16

11-700 Mrągowo

+48 534 674 911

biuro@ciigfoundation.pl

Cyber Intelligence and Investigation Group

Zostań darczyńcą

Numer konta Fundacji

PL 31 8848 0008 0000 4721 1000 0001

Bank Spółdzielczy w Mrągowie

FUNDACJA CIIG

Cyber Intelligence and Investigation Group

Cele fundacji

O NAS

Celem Fundacji jest działalność wspierająca bezpieczeństwo w sieci Internet, a także przeciwdziałanie współczesnemu niewolnictwu i wykorzystywaniu nieletnich dzieci (CSAM) w sieci Darknet.

Propagowanie nawyków bezpiecznego korzystania z Internetu oraz wspieranie organów państwowych w walce z nielegalnymi działaniami przestępców działających w sieci Internet, a także w sieci Darknet.

Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granica.

Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

promowanie bezpiecznego korzystania z Internetu wśród dzieci i seniorów w kraju i za granicą,


organizowanie i udział w imprezach promujących walkę z cyberprzestępczością,


organizację konkursów i eventów mających na celu walkę z współczesnym niewolnictwem i handlem ludźmi


organizowanie szkoleń i warsztatów z cyberbezpieczeństwa,


prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych,


prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie szkoleń i doradztwa oraz audytów bezpieczeństwa, z której całość środków przeznaczona będzie na cele statutowe.


współdziałanie, ze strefą przedsiębiorców, przedstawicielami władz samorządowych i rządowych, osób prywatnych, z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami o podobnym profilu działania.


prowadzenie działalności edukacyjnej, zwłaszcza zajęć rozwijających pasje i zainteresowania.

 

prowadzenie akcji i kampanii społecznych zgodnych z celami fundacji
 

Będziemy edukować dzieci, młodzież i dorosłych oraz wspierać organy państwowe w walce z cyberprzestępcami by świat stał się lepszy

Artykuły

To jest element nagłówek.

Będziemy edukować dzieci, młodzież i dorosłych oraz wspierać organy państwowe w walce z cyberprzestępcami by świat stał się lepszy

KRS 0000968454

Zostań darczyńcą

Nasi darczyńcy i sponsorzy:

Statut fundacji

Zostań wolontariuszem