FORMULARZ KONTAKTOWY

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Imię i nazwisko
E-mail
Treść wiadomości:
WYŚLIJ
WYŚLIJ
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

KONTAKT

ul. Brzozowa 16

11-700 Mrągowo

WSPÓŁPRACA

+48 792 834 345

biuro@ciigfoundation.pl

Strona www stworzona
w kreatorze
WebWave.

Cyber Intelligence and Investigation Group

Cyber Intelligence and Investigation Group

SPRAWDŹ OFERTĘ

O NAS

Celem Fundacji jest działalność wspierająca bezpieczeństwo w sieci Internet, a także przeciwdziałanie współczesnemu niewolnictwu i wykorzystywaniu nieletnich dzieci (CSAM) w sieci Darknet.

Propagowanie nawyków bezpiecznego korzystania z Internetu oraz wspieranie organów państwowych w walce z nielegalnymi działaniami przestępców działających w sieci Internet, a także w sieci Darknet.

Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granica.

Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

promowanie bezpiecznego korzystania z Internetu wśród dzieci i seniorów w kraju i za granicą,


organizowanie i udział w imprezach promujących walkę z cyberprzestępczością,


organizację konkursów i eventów mających na celu walkę z współczesnym niewolnictwem i handlem ludźmi


organizowanie szkoleń i warsztatów z cyberbezpieczeństwa,


prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych,


prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie szkoleń i doradztwa oraz audytów bezpieczeństwa, z której całość środków przeznaczona będzie na cele statutowe.


współdziałanie, ze strefą przedsiębiorców, przedstawicielami władz samorządowych i rządowych, osób prywatnych, z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami o podobnym profilu działania.


prowadzenie działalności edukacyjnej, zwłaszcza zajęć rozwijających pasje i zainteresowania.

 

prowadzenie akcji i kampanii społecznych zgodnych z celami fundacji
 

Będziemy edukować dzieci, młodzież i dorosłych oraz wspierać organy państwowe w walce z cyberprzestępcami by świat stał się lepszy